Maak je eigen krant online

Je eigen krant maken

Happiedays is een online toepassing waarmee je je eigen krant kunt ontwerpen, laten drukken en verzenden. Happiedays is een handig platform voor personen of kleine groepen - clubs, verenigingen, jeugdgroepen, kleine bedrijven e.d. die een bijzondere gebeurtenis willen vastleggen. 

Zelf online een krant maken met de hulp van Happiedays

Er zijn aanleidingen te over om zelf een gedrukte krant te maken en te verspreiden, maar het komt er op neer dat je aangename of heuglijke momenten 'vereeuwigd' in een eigen krant, met eigen foto's en teksten. Het kan gaan om geluksmomenten in de privésfeer, zoals geboorte, huwelijk of jubileum. Maar ook het kampioenschap van je sportclub of het 25-jarig bestaan van je jeugdgroep zijn ideale thema's. Heb je een mooie, verre reis gemaakt? Dan kom je met een eigen krant origineler uit de hoek dan met enkel een (al of niet digitaal) fotoboek.

Enkele ideeën : 

  • Huwelijk : Bedank je gasten op de bruiloft met een gedrukte krant met de leukste foto's van je trouwdag.
  • Jubileum : Geef je ouders of grootouders een eigen gemaakte papieren krant als cadeau.
  • Moederdag : Geen inspiratie voor een moederdag cadeau? Maak een unieke krant met Happiedays
  • Bedrijven : Je wilt je klanten verrassen met een uniek cadeau? Verstuur geen digitale mailing maar stuur een papieren krant met leuke foto's!
  • enz ...

Je eigen krant maken is kinderspel

Is je eigen krant maken moeilijk? Niet met Happiedays. Eigenlijk is het kinderspel: je kiest een ontwerp, je vult je eigen content in (tekst en beelden) en je bestelt één of een aantal gedrukte exemplaren. Happiedays zorgt voor de rest. Je kunt ervoor kiezen om zelf de kranten te versturen of je levert de adressenlijst en Happiedays zorgt voor de verzending.

Leg een heuglijke gebeurtenis in je privé- of sociaal leven vast in een papieren krant!